Tulajdonos átírás

Tulajdonos átírás

Szeretném kutyám törzskönyét átíratni az saját nevemre. Mi a módja?

A tenyésztő köteles gondoskodni arról, hogy a kölykök törzskönyvén és származási lapján az új tulajdonos neve és címe szerepeljen. A tenyésztőnek és az új tulajdonosnak együttesen kell kitöltenie és aláírnia a tulajdon átruházást igazoló nyomtatványt. A nyomtatványon szerepelnie kell a tenyésztő nevének, az új tulajdonos nevének, címének, a kutya fajtájának, nemének, nevének, törzskönyvi számának és/vagy egyedi azonosító számának és mind két fél aláírásának. Az átírási díj beérkezését követően az Egyesület a törzskönyvön és a származási lapon keresztül vezeti az új tulajdonos adatait és a származási lapot az új tulajdonos részére megküldi. Felnőtt kutya tulajdonjogának átruházása esetén az eredeti tulajdonos kötelessége a nyomtatvány és a származási lap megküldése. Az Egyesület az új tulajdonos adatait – kivéve a MEOESZ felé történő adatszolgáltatást – harmadik fél részére át nem adhatja. Az átíratás költsége –ha nincs más megállapodás – az új tulajdonost terheli.

Ebben az esetben bővebb információt elnökségi tagunk fog tudni adni:

Zoller Szilvia  (+36 30 383 2359)

tagsag@club-info.hu

2094, Nagykovácsi Kültelek utca 7.

Az átírás módja az eredeti törzskönyv személyes átadása egy kiállításon vagy elpostázása (javasolt beletenni egy keményebb papírt is, vagy vékony dossziét és a borítékra ráírni a postázás előtt, hogy “Kérem ne hajtsa össze!”, valamint ajánlott levélként küldeni) kitöltött, a Tulajdonos változás bejelentése formanyomtatvánnyal: Letöltés

Az átírási díjat (Érvényes tagság esetén 5000.-, tagság nélkül 10.000.-) Egyesületünk számára el kell utalni.

Az átírt törzskönyvet postai úton küldjük vissza.

Átírási ajánlat TENYÉSZTŐK számára:
Amennyiben a Tenyésztő a MEOESZ-től a kész törzskönyvek elküldését Zoller Szilvia címére kéri (2094, Nagykovácsi Kültelek utca 7.) és a Tulajdonos átírási dokumentumokat akár e-mailben (tagsag@club-info.hu), akár postán elküldi neki, az átírási díjakat az Egyesület számlaszámára elutalja, úgy Szilvia az átírásokat rögtön el tudja intézni. Kérésre ezeket a már átírt törzskönyveket a teljesítmény füzetekkel együtt vagy visszaküldi a Tenyésztőnek, vagy egyesével elküldi a gazdáknak ajánlott küldeményként.

ÁTÍRÁS

Szeretnénk Tenyésztőinket motiválni arra vonatkozóan, hogy az eladott kölykeik az új Tulajdonos nevére átírásra kerüljenek, hiszen jogilag csak ekkor történik meg a tényleges tulajdonos változás.

A valóságban sajnos legtöbb esetben a Tulajdonosok önmaguknak ezt nem szokták elintézni, különösen, ha a kutyát kedvenc célra vásárolták.

Javasoljuk Tenyésztőinknek, hogy az átiratás folyamatát vállalják át a Tulajdonosoktól, a vételárba belekalkulálva. A MEOESZ-től a törzskönyveket kérhetik egyenesen Zoller Szilviának küldve, aki a tulajdonjog átírási nyomtatványoknak megfelelően az átírásokat elvégzi és kérésnek megfelelően akár a Tenyésztőnek, akár a Tulajdonosoknak küldi őket.

2023. január 1-jétől a Tenyésztők által fizetett MINDEN átírást számon tartunk és minden 10. után 1 DB INGYENES TENYÉSZSZEMLE NEVEZÉST adunk a Tenyésztőnek. Ezen nevezési lehetőséget e-mailben fogjuk kiküldeni a Tenyésztőknek.